Přijímám přihlášky do kurzu od poloviny března 2018

více v záložce "KURZY"

Proč začít plavat...

Voda je přírodní živel, který nás doprovází celý život, proto je dobré začít seznamovat s vodním prostředím od nejútlejšího věku.

Plavání má jak psychický, tak zdravotní význam a je dobré, aby si ho děti osvojily co nejdříve.

Cílem plaveckého kurzu je seznámit děti s vodou, odbourat strach a obavy. Získat základní plavecké dovednosti, jako splývání, dýchání do vody a základní lokomoci.  

Dalším důležitým faktorem kurzu plavání je prevence před utonutím.  Prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem, posílení oboustranné důvěry. V neposlední řade vás čeká spousta zábavy, her, radosti, smíchu a pro starší děti může kurz sloužit jako hravá příprava pro sportovní plavání.Nabídka kurzu

Plavání kojenců a batolat

Plavání předškolních dětí