Plavání Rosnička

Básničky

 • Chvíli krokem, 
 • chvíli klusem,
 • jedeme si autobusem.
 • Řidič mačká houkačku,
 • řeže každou zatáčku.
 • To je jízda lidé drazí,
 • sem a tam to s námi hází.
 • Dopředu i dozadu,
 • všichni v jednu hromadu. 
 • Já jsem malý pořádníček,
 • uklidím si každý míček.
 • Mám šikovné ručičky,
 • přestože jsem maličký.

 • My jsme žabky rosničky,
 • děláme si rozcvičky.
 • My jsme třída žabiček,
 • plná kluků a holčiček.

 • Čarovala ryba,
 • aby byla chyba,
 • čarovala rybička,
 • aby byla chybička,
 • čaroval rak,
 • aby bylo tak.
 • Já jsem malý šroubek,
 • vyvrtám si vroubek.
 • Já jsem malý šroubeček,
 • vyvrtám si vroubeček.
 • Dešťové kapičky,
 • dostaly nožičky,
 • běhají po plechu,
 • dělají neplechu.
 • Máchám, máchám prádlo,
 • které na zem spadlo.
 • Našim dětem do bláta,
 • když honily koťata.
 • Bim bam zvoneček,
 • plave každý chlapeček,
 • bim bam rolnička,
 • plave každá holčička.
 • Čtyři žáby rosničky,
 • odřely si nožičky.
 • Není jim moc do skoku,
 • chladí si je v potoku.
 • Vozilo se na jaře, tralalalalá,
 • slunce v zlatém kočáře, tralalalá,
 • tralá, tralá, tralalalalá.
 • Kam jedeš sluníčko, tralalalalá,
 • za tři hory, Ančičko, tralalalalá,
 • tralá, tralá, tralalalalá.
 • Přivezu Ti zlatý klíč, tralalalalá,
 • jmenuje se petrklíč, tralalalalá,
 • tralá, tralá, tralalalalá.


 • Had leze z díry,
 • vystrkuje kníry, 
 • bába se ho lekla
 • na kolena klekla, 
 • ty se bábo nelekej, 
 • na kolena neklekej, 
 • já jsem přece malý had, 
 • co má všechny děti rád.
 • Jedou vláčky náklaďáčky,
 •  osobáčky,
 •  rychlovláčky.
 •  Jedou jedou do daleka,
 •  kde na děti voda čeká.
 • Máchám máchám prádlo,
 •  které na zem spadlo.
 •  Našim dětem do bláta,
 •  když honila koťata.
 • Leze žába do bezu,
 •  já tam za ní polezu.
 •  Kudy ona tudy já,
 •  budeme tam oba dva
 • Namaluj mi, Aničko, 
 • na hladinu srdíčko. 
 • Pravá levá maluje,
 •  Anička se raduje.